Информация за контакти с РУА България

гр. София, 1421
ул. "Богатица" № 36, ет. 1 ап. 1
тел.: +359 2 954 18 38
факс: +359 2 954 92 75
e-mail: rua_bulgaria@abv.bg