За РУА България

РУА БЪЛГАР?Я - основна дейност на компанията е търговия на едро с черни метали, продажба на барит и баритен концентрат на територията на република България.