За РУА България

РУА БЪЛГАРИЯ - основна дейност на компанията е търговия на едро с черни метали, продажба на барит и баритен концентрат на територията на република България.